દેવા ઘી દેવ મહાદેવ Parvin Luni New Mahadev Song 2019

દેવા ઘી દેવ મહાદેવ Pravin luni New Mahadev Song 2019 New Gujarati Song 2019.

Pravin Luni new Mahadev song 2019 - Deva thee Dev  release on Jay vision you tube channel,

pravin luni, pravin luni dashama song, pravin luni new song, pravin luni regadi, pravin luni 2019, pravin luni song, pravin luni new song 2019, pravin luni status, pravin luni malataj, pravin luni garba

દેવા ઘી દેવ મહાદેવ Pravin luni New Mahadev Song 2019 New Gujarati Song 2019.

Song Credit
  • Song : દેવા ઘી દેવ મહાદેવ 
  • Singer - Pravin Luni 
  • Lyrics - Sandeep Rabari 
  • Music-Mayur Nadiya 
  • Dop- Jay Patel 
  • Edit - Shailesh Thakor 
  • Producer & Director - Raju Patel ( Jay Vision )

દેવા ઘી દેવ મહાદેવ || PRAVIN LUNI || New Mahadev Song 2019 || Jay Vision | New Gujarati Song 2019


Tags:-

pravin luni, pravin luni dashama song, pravin luni new song, pravin luni regadi, pravin luni 2019, pravin luni song, pravin luni new song 2019, pravin luni status, pravin luni malataj, pravin luni garba

દેવા ઘી દેવ મહાદેવ Parvin Luni New Mahadev Song 2019 દેવા ઘી દેવ મહાદેવ Parvin Luni New Mahadev Song 2019 Reviewed by Sunny on August 02, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.